STYRET

Lisbeth: Sekretær

Alf Einar: Økonomi

Ray: Kontaktperson NSA

Tormod: Kontaktperson FK Ørn Horten

Reidar & Ole Martin: Styremedlem

Nina: Vararepresentant

image

 

Referat fra årsmøte i Ørneredet fredag 16. januar 2015 kl 1900 på Pizzanini
Tilstede: 9 medlemmer

Velkommen ved Reidar.

Godkjenning av innkalling, den ble godkjent uten kommentarer.

Årsberetning ved sekretær. Den ble lest og det var ingen spørsmål eller tillegg.

Økonomi ved kasserer. Vi har 19.984.66 på kontoen og 3000 utestående fra Ørn for vakthold på kanalcuppen.

Valg.
Kontaktperson Nsa: Ray Olaussen
Kontaktperson Ørn: Tormod Hoel
Kasserer: Alf Einar Gullaksen
Sekretær: Lisbeth Heigård
Styremedlemmer: Ole Martin Olsen, Reidar Gundersen
Vararepresentant: Nina Marthinsen

Innkommet forslag fra Raymond.
Ukens supporter-2015.
Han har samlet inn premier fra diverse steder i Horten som skal trekkes på kamper.
Vi lager navn på medlemmene og laminerer. På hver kamp trekker vi et navn i pausen og dersom vedkommende er på kamp blir det premie.Vi ber speekeren om å rope opp vinneren. Vi tar bilde av vinneren og sender til Raymond som legger ut på siden vår.
På bortekamper tar vi mobil til hjelp. De som er på kamp må informere om hvem som er der.

Knut Ivar lurte på om vi kunne gi Raymond beskjed om vi skal reise på bortekamp sånn at han kan legge det ut på siden. Da er det lettere for de som ikke har bil å finne ut hvem de kan kontakte for å komme seg på kamp.

Møtet ble avsluttet kl 1945.

Lisbeth Heigård, referent

Reklamer